DZIAŁ INFORMACYJNY

Informacje dla akcjonariuszy

Warszawa, 30 września 2020 r. PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych …