Informacje dla akcjonariuszy

Warszawa, 30 września 2020 r.

PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

W związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.) Zarząd spółki „SOUTH STREAM” S.A. z siedzibą w Kotorydzu wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Piaseczyńska 16, 05-555 Tarczyn, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 10.00 – 17.00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych akcjonariuszy.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /_sssapl/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *